1.      Sulamot – Rav Rimon

2.      Mekimi

3.      Machon Amiel

4.      Birkat Shalom (Ashlag)

5.      "Mamlechet Kohanim" organization ( Rabbi David Cohen Shlita)

6.      "Nehiru Dakik" organization ( Rabbi Yacov Yosef Cohen Shlita)

7.       "Beor Panecha"  - Nissim and Gili Ashkenazi

8.      Mikve Israel

9.      World Organization of Orthodox Communities and Synagogues

10.   Torah Mitzion